Privatlivspolitik

Ny datalovgivning

Fredag den 25. maj 2018 trædte den nye EU dataforordning i kræft. Loven sigte er at beskytte forbrugere, sikre gennemsigtighed og bedre databeskyttelse.

Som webkunde og modtager af nyhedsbrevet hos Stræk & Bøj betyder den nye lov:

1. At vi opdaterer vores persondatapolitik, så du får større indsigt i, hvordan vi behandler dine oplysninger. Alle vores kunder (som køber på vores webshop eller modtager nyhedsbrev) skal acceptere disse nye betingelser.
2. At du kan anmode om at få dine oplysninger slettet.
3. At du kan rette henvendelse til info@straekogboej.com , hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger.
4. At vi vil anmode dig om et nyt samtykke, som er i overensstemmelse med de nye regler.

Alt dette betyder at dit kundeforhold hos Stræk & Bøj bliver styrket, og du får bedre kontrol over behandlingen af dine oplysninger.

Hos Stræk & Bøj gør vi vores bedste for at beskytte dine oplysninger og for at sikre dig en god forståelse af, hvordan dine oplysninger bliver behandlet, og hvilke rettigheder du har.

Oversigt

1. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger
2. Hvad bruger vi dine oplysninger til
3. Hvad danner grundlag for vores behandling af oplysninger om dig
4. Hvem deler vi vores oplysninger med
5. Hvornår overfører vi personoplysninger til lande beliggende uden for EU
6. Hvor længe bevare vi oplysninger om dig
7. Hvilke rettigheder har du og hvor kan du klage

 

1. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

Stræk & Bøj
Silkegade 7
1113 København K
Tlf. 3315 0330
info@straekogboej.com
CVR 26908736

 

2. Hvad bruges dine oplysninger til

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Levering af aftalte ydelser/vare/services.
- Kommunikation med dig i forbindelse med udbud af vores tjenester.
- I forbindelse med eventuelt opståede retskrav.

Afgivelsen af personoplysninger kan være nødvendig i forbindelse med indgåelsen af en kontrakt om levering af produkter eller tjenester. I disse situationer vil vi ikke være i stand til at tilbyde dig vores produkter eller tjenester medmindre du meddeler os de påkrævede oplysninger. Det kunne eksempelvis være at vi skal opgive mailadresse samt telefonnummer til vores fragtfirma ved levering af webordre.

 

3. På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger

Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag.

Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

1. Dit udtrykkelige samtykke som webkunde eller / og som modtager af vores nyhedsbrev.
2. Behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt, eksempelvis når du handler på vores hjemmeside.
3. Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler Stræk & Bøj, eksempelvis behandling og opbevaring af transaktionsoplysninger i henhold til bogføringsloven.

 

4. Hvem deler vi dine oplysninger med

Vi deler oplysninger om dig med:

1. Vores leverandører af IT-services (databehandlere).
2. Internt i Stræk & Bøj
3. Vores revisor og fragtfirmaer.
4. Facebook og Google med henblik på online annoncering.
5. Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.
6. Advarselsregistre der identificerer risikable transaktioner med det formål at bekæmpe (organiseret) onlinesvindel.

Såfremt vi deler oplysninger om dig med tredjeparter i markedsføringsøjemed, deler vi alene de almindelige oplysninger, du selv har indtastet på din profil på Magasin.dk

 

5. Hvornår overfører vi persondata til lande uden for EU/EEA

Stræk & Bøj benytter databehandlere placeret i USA i forbindelse med udsendelse af vores nyhedsbrev. Overførslen sker under Privacy-Shield aftalen og i henhold til Persondataforordningens artikel 45. Du kan læse mere om Privacy-Shield ved at følge dette link: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Såfremt dine personoplysninger behandles af en udbyder i et andet land, sikrer Stræk & Bøj, at udbyderen alene behandler dine oplysninger i henhold til Stræk & Bøj’s instruks samt at oplysningerne i øvrigt behandles  en databehandler placeret uden for EU/EEA, behandles dataene alene til de formål, der er nævnt under punkt 2.

 

6. Hvor længe opbevare vi dine oplysninger

Som registreret kunde hos Stræk & Bøj gemmes de oplysninger som du selv har indtastet på din profil så længe du opretholder din profil. Hvis du framelder dig medlemskabet, beholder vi oplysningerne i yderligere 6 måneder for at give dig mulighed for at se købskvitteringer fra før frameldingen. Oplysningerne vil herefter blive slettet. Transaktionsoplysninger gemmes i 6 år som følge af Bogføringsloven

Som gæst/kunde på vores webshop: Oplysninger tilknyttet en transaktion gemmes i min. 5 år som følge af Bogføringsloven. Derefter slettes de på foranledning af en skriftlig henvendelse

 

7. Hvilke rettigheder har du

Som kunde hos Stræk & Bøj har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:

- Indsigt og berigtigelse af dine oplysninger på straekogboej.com (webshop)
- Sletning efter anmodning (se nedenfor).
- Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet til Stræk & Bøj i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format.
- Mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækning.
- Mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af personoplysninger.

Som kunde hos Stræk & Bøj har du til enhver tid ret til at besigtige og berigtige dine oplysninger, ligesom du har mulighed for at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage.

Du kan til enhver tid anmode om at få dine personoplysninger hos Stræk & Bøj slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende;

- Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandlingen)
- Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller
- Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet
- Oplysningerne bliver behandlet ulovligt.

Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil ofte afhænge af den konkrete behandlingssituation. Hvis du mener at Stræk & Bøj behandler dine personoplysninger ulovligt, har du i medfør af Persondataforordningens artikel 77 mulighed for at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat hvor du har dit sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted.

Du kan indgive en klage til det danske datatilsyn ved at følge dette link: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Har du yderligere spørgsmål så kontakt os på: info@straekogboej.com

Venlige hilsner

Stræk & Bøj

FRAGT FRA DKK 35

GRATIS GAVEINDPAKNING

SIKKER BETALING

LEVERING 1-2 DAGE